ฝักอ่อน http://bporchids.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=17&gblog=13 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องอยู่ วิหารธรรม :เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=17&gblog=13 Sat, 30 Oct 2010 8:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=17&gblog=12 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์: อย่าสร้างผลโดยไม่ทำเหตุ แต่ให้ทำเหตุไว้แล้วผลจึงจะเกิดขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=17&gblog=12 Sat, 30 Oct 2010 8:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-10-2010&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-10-2010&group=17&gblog=11 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์: เรื่องของความสงบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-10-2010&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-10-2010&group=17&gblog=11 Thu, 28 Oct 2010 12:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-10-2010&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-10-2010&group=17&gblog=10 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์: ดูจิต ไม่ใช่ไปยุ่งกับอาการของจิต ไม่ใช่ดูอาการของจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-10-2010&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-10-2010&group=17&gblog=10 Wed, 27 Oct 2010 8:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=29-09-2010&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=29-09-2010&group=10&gblog=10 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัดเปรี้ยวหวานลูกชิ้นเห็ดหอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=29-09-2010&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=29-09-2010&group=10&gblog=10 Wed, 29 Sep 2010 12:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=9&gblog=14 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ ช่างหัวมัน-อย่าช่างหัวมัน : ท่านพุทธทาส ภิกขุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-10-2010&group=9&gblog=14 Sat, 30 Oct 2010 9:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=29-09-2010&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=29-09-2010&group=9&gblog=13 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพพุทธประวัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=29-09-2010&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=29-09-2010&group=9&gblog=13 Wed, 29 Sep 2010 12:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-09-2010&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-09-2010&group=9&gblog=12 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคมธรรมะท่าน ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-09-2010&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-09-2010&group=9&gblog=12 Tue, 28 Sep 2010 12:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=10 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนหลวงปู่ จำให้ขึ้นใจ2 (หลวงปู่ดู่ วัดสะแก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=10 Fri, 10 Sep 2010 12:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=25-10-2010&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=25-10-2010&group=17&gblog=9 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์: เรื่องของการคิดอกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=25-10-2010&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=25-10-2010&group=17&gblog=9 Mon, 25 Oct 2010 8:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-10-2010&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-10-2010&group=17&gblog=8 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์: พุทโธดูจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-10-2010&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-10-2010&group=17&gblog=8 Thu, 21 Oct 2010 12:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=18-10-2010&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=18-10-2010&group=17&gblog=7 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์: เมื่อนักภาวนาต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=18-10-2010&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=18-10-2010&group=17&gblog=7 Mon, 18 Oct 2010 12:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-10-2010&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-10-2010&group=17&gblog=6 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : เมื่อจะเริ่มฝึกสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-10-2010&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-10-2010&group=17&gblog=6 Sat, 16 Oct 2010 9:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-10-2010&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-10-2010&group=17&gblog=5 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : การใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-10-2010&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-10-2010&group=17&gblog=5 Fri, 15 Oct 2010 8:41:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=14-10-2010&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=14-10-2010&group=17&gblog=4 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : นักเรียน- นักภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=14-10-2010&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=14-10-2010&group=17&gblog=4 Thu, 14 Oct 2010 8:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-10-2010&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-10-2010&group=17&gblog=3 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับอ.สุรวัฒน์ : การเดินจงกรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-10-2010&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-10-2010&group=17&gblog=3 Wed, 13 Oct 2010 13:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-10-2010&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-10-2010&group=17&gblog=2 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์: ภาวนาเพื่ออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-10-2010&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-10-2010&group=17&gblog=2 Fri, 08 Oct 2010 12:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-10-2010&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-10-2010&group=17&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : การนั่งสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-10-2010&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-10-2010&group=17&gblog=1 Thu, 07 Oct 2010 8:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=16&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกบัวบานที่บ้านเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=16&gblog=1 Mon, 27 Sep 2010 12:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-10-2010&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-10-2010&group=15&gblog=2 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณลักษณะแท้แมวไทย 17 ชนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-10-2010&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-10-2010&group=15&gblog=2 Thu, 21 Oct 2010 17:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=15&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมชื่อไข่ต้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=15&gblog=1 Mon, 27 Sep 2010 12:36:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-10-2010&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-10-2010&group=13&gblog=6 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้อยู่เหนือการต่อรอง : ท่าน ว.วชิรเมธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-10-2010&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=28-10-2010&group=13&gblog=6 Thu, 28 Oct 2010 12:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-10-2010&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-10-2010&group=13&gblog=5 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆราวาสธรรม 4 นิยามความรักในพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-10-2010&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-10-2010&group=13&gblog=5 Sat, 16 Oct 2010 11:33:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=23-09-2010&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=23-09-2010&group=13&gblog=4 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[รักอย่างผู้หญิงมีกึ๋น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=23-09-2010&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=23-09-2010&group=13&gblog=4 Thu, 23 Sep 2010 12:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-09-2010&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-09-2010&group=13&gblog=3 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เลขท้ายโทรศัพท์บอกเรื่องราวความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-09-2010&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=21-09-2010&group=13&gblog=3 Tue, 21 Sep 2010 14:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=13&gblog=2 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[25 วิธีเทคแคร์ความรักให้ยืนนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=13&gblog=2 Thu, 16 Sep 2010 14:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-09-2010&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-09-2010&group=13&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟใส่เกลือ เรื่องหวานๆ ของคนมีแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-09-2010&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-09-2010&group=13&gblog=1 Mon, 13 Sep 2010 16:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-09-2010&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-09-2010&group=12&gblog=6 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกกำลังกายให้เหมาะกับกรุ๊ปเลือด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-09-2010&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=30-09-2010&group=12&gblog=6 Thu, 30 Sep 2010 12:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=12&gblog=5 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องสิวสิว..บอกสุขภาพของคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=12&gblog=5 Thu, 16 Sep 2010 15:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-09-2010&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-09-2010&group=12&gblog=4 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[มะรุม..พืชมากคุณประโยชน์กว่าที่เคยรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-09-2010&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-09-2010&group=12&gblog=4 Wed, 15 Sep 2010 12:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=3 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[สะเดา ประโยชน์จากความขม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=3 Wed, 08 Sep 2010 12:37:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=2 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกโยคะใบหน้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=2 Wed, 08 Sep 2010 12:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[นวดศรีษะคลายเครียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=12&gblog=1 Wed, 08 Sep 2010 12:38:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-09-2010&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-09-2010&group=11&gblog=2 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่วนหนึ่งจากคำคมธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี และวาทะ ดังตฤณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-09-2010&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=15-09-2010&group=11&gblog=2 Wed, 15 Sep 2010 12:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=11&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=11&gblog=1 Tue, 07 Sep 2010 12:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=10&gblog=9 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัดกระเพราผักหวานมังสวิรัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=27-09-2010&group=10&gblog=9 Mon, 27 Sep 2010 12:34:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=20-09-2010&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=20-09-2010&group=10&gblog=8 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวผัดต้มยำมังสวิรัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=20-09-2010&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=20-09-2010&group=10&gblog=8 Mon, 20 Sep 2010 12:34:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=10&gblog=7 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัดถั่วงอกเมนูง่ายๆ ที่เริ่มทานมังสวิรัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=16-09-2010&group=10&gblog=7 Thu, 16 Sep 2010 12:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=14-09-2010&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=14-09-2010&group=10&gblog=6 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[วุ้นเส้นเย็นตาโฟแห้งเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=14-09-2010&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=14-09-2010&group=10&gblog=6 Tue, 14 Sep 2010 12:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-09-2010&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-09-2010&group=10&gblog=5 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้มโคล้งผักหวานเห็ดสามอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-09-2010&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=13-09-2010&group=10&gblog=5 Mon, 13 Sep 2010 14:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=10&gblog=4 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[แกงเหลืองมังสวิรัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=10&gblog=4 Thu, 09 Sep 2010 17:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=10&gblog=3 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[แกงเผ็ดเป็ดย่างเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=10&gblog=3 Tue, 07 Sep 2010 16:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=10&gblog=2 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[เต้าเจี้ยวหลนมังสวิรัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=10&gblog=2 Tue, 07 Sep 2010 12:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=03-09-2010&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=03-09-2010&group=10&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยจั๊บเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=03-09-2010&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=03-09-2010&group=10&gblog=1 Fri, 03 Sep 2010 12:35:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=9 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนของหลวงปู่..จำให้ขึ้นใจ(หลวงปู่ดู่ วัดสะแก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=9 Fri, 10 Sep 2010 12:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=8 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเลี้ยงควาย (พระอาจารย์มิซูโอะ คาสเวโก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=10-09-2010&group=9&gblog=8 Fri, 10 Sep 2010 12:33:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=9&gblog=7 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=9&gblog=7 Thu, 09 Sep 2010 12:33:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=9&gblog=6 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=09-09-2010&group=9&gblog=6 Thu, 09 Sep 2010 11:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=9&gblog=5 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลิงป่าเล่นกัน (พระอาจารย์มิซูโอะ คเวสโก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=9&gblog=5 Wed, 08 Sep 2010 12:32:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=9&gblog=4 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดบวก ชีวิตบวก(ท่านว.วชิรเมธี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=08-09-2010&group=9&gblog=4 Wed, 08 Sep 2010 12:32:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=9&gblog=3 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอยู่กับคนที่เราเกลียด (โดยท่าน ว.วชิระเมธี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=07-09-2010&group=9&gblog=3 Tue, 07 Sep 2010 16:52:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=06-03-2010&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=06-03-2010&group=9&gblog=2 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิด การทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=06-03-2010&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=06-03-2010&group=9&gblog=2 Sat, 06 Mar 2010 7:55:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=05-03-2010&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=05-03-2010&group=9&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=05-03-2010&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=05-03-2010&group=9&gblog=1 Fri, 05 Mar 2010 11:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=24-09-2010&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=24-09-2010&group=6&gblog=2 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[My name is Taro]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=24-09-2010&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=24-09-2010&group=6&gblog=2 Fri, 24 Sep 2010 12:33:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=22-10-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=22-10-2006&group=6&gblog=1 http://bporchids.bloggang.com/rss <![CDATA[สุนัขตัวโปรด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=22-10-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bporchids&month=22-10-2006&group=6&gblog=1 Sun, 22 Oct 2006 12:30:59 +0700